Quy định mức thu học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang