Tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua, trường THCS Vũ Xá báo cáo tổng kết năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021


Nguồn: lucnam.edu.vn