Lế khai giảng năm học 2021 - 2022

Năm học 2021-2022, năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, năm thực hiện các Chưng trình, Kế hoạch giai đoạn 2020-2025, trong hoàn cảnh cả nước ta đang thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid 19, ,vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng giáo dục, nhất là thực hiện đổi mới CT GDPT 2018..


Nguồn: lucnam.edu.vn