THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8, 9

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

9A

9B

8A

8B

2

1

Chào cờ

 

2

Anh-Đ.Hằng

Địa - Lương

Toán-Hà

TD-Đệ

 

3

Văn-Hòa

TD-Đệ

Văn-Hải

Anh-Hường

 

4

Lí - Mây

Hóa-Quảng

Địa - Hiền

Văn-Hòa

 

5

CN - Quảng

Toán-Nguyệt

TD-Đệ

Văn-Hòa

3

1

Văn-Hòa

Sinh-Hiền

Hóa-Tuyền

Toán-Hà

 

2

Sử-Nguyên

Văn-Hòa

CN - Hiếu

Lí - Mây

 

3

Hóa-Quảng

Văn-Hòa

CN - Hiếu

TD-Đệ

 

4

Sinh-Bắc

Lí - Mây

Sử-Nguyên

Sinh-Tuyền

 

5

Lí - Mây

CN - Quảng

Sinh-Bắc

CN - Hiếu

4

1

Anh-Đ.Hằng

Sinh-Hiền

Văn-Hải

Văn-Hòa

 

2

TD-Đệ

Địa - Lương

Toán-Hà

Văn-Hòa

 

3

Toán-Nguyệt

MT.NgHằng

Lí - Mây

Địa - Hiền

 

4

Địa - Lương

Văn-Hòa

Sinh-Bắc

Toán-Hà

 

5

Sinh-Bắc

TD-Đệ

MT.NgHằng

Nhạc-Thanh

5

1

TD-Đệ

Văn-Hòa

Anh-Hường

Toán-Hà

 

2

Toán-Nguyệt

Văn-Hòa

Toán-Hà

CN - Hiếu

 

3

Hóa-Quảng

Anh-Hồng

Văn-Hải

GD-K. Anh

 

4

Văn-Hòa

Toán-Nguyệt

Văn-Hải

Anh-Hường

 

5

 

 

GD-K. Anh

MT.NgHằng

6

1

Văn-Hòa

Toán-Nguyệt

TD-Đệ

Tin-Mơ

 

2

Văn-Hòa

Hóa-Quảng

Tin-Mơ

Toán-Hà

 

3

Toán-Nguyệt

Lí - Mây

Toán-Hà

Hóa-Tuyền

 

4

TcAnh-Đ.Hằng

TCHóa-Quảng

Anh-Hường

Sử-Nguyên

 

5

TCHóa-Quảng

Sử-Nguyên

Hóa-Tuyền

Anh-Hường

7

1

Toán-Nguyệt

GD-K. Anh

Sử-Nguyên

Sinh-Tuyền

 

2

GD-K. Anh

TcAnh-Đ.Hằng

Tin-Mơ

Hóa-Tuyền

 

3

Địa - Lương

Toán-Nguyệt

Nhạc-Thanh

Sử-Nguyên

 

4

MT.NgHằng

Anh-Hồng

Anh-Hường

Tin-Mơ

 

5

SH-Đ.Hằng

SH-Hồng

SH-Hường

SH.NgHằng

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6, 7

      

THỨ

TIẾT

7A

7B

6A

6B

2

1

Chào cờ

2

Toán-Nguyệt

Anh-Hồng

MT.NgHằng

Lí - Mây

3

Tin-Mơ

Địa - Lương

Sử-Nguyên

Văn-Thơm

4

Văn-Hải

Toán-Nguyệt

Toán-Hà

Tin-Mơ

5

Văn-Hải

Sử-Nguyên

CN-Thanh

Toán-Hà

3

1

Anh-Hồng

Văn-Hải

TD-Đệ

Tin-Mơ

2

Văn-Hải

Anh-Hồng

Sinh-Quảng

GD-K. Anh

3

GD-K. Anh

Sử-Nguyên

Tin-Mơ

Toán-Hà

4

Tin-Mơ

Sinh-Hiền

Toán-Hà

Sinh-Quảng

5

Sinh-Hiền

GD-K. Anh

 

4

1

Lí - Mây

Địa - Lương

Văn-Thơm

Toán-Hà

2

Toán-Nguyệt

Văn-Hải

Văn-Thơm

MT.NgHằng

3

Nhạc-Thanh

TD-Đệ

Toán-Hà

CN-Đ.Hằng

4

Văn-Hải

Toán-Nguyệt

Anh-Đ.Hằng

TD-Đệ

5

 

5

1

Anh-Hồng

Văn-Hải

GD-K. Anh

Nhạc-Thanh

2

TD-Đệ

Văn-Hải

CN-Thanh

Sinh-Quảng

3

Toán-Nguyệt

Nhạc-Thanh

TD-Đệ

Anh-Hường

4

MT.NgHằng

Anh-Hồng

Sinh-Quảng

Toán-Hà

5

 

6

1

Sử-Nguyên

Lí - Mây

Anh-Đ.Hằng

Văn-Thơm

2

Địa - Lương

Toán-Nguyệt

Lí - Mây

CN-Đ.Hằng

3

TD-Đệ

CN-Lươmg

Văn-Thơm

Anh-Hường

4

Toán-Nguyệt

Tin-Mơ

Địa - Lương

TD-Đệ

5

CN-Lươmg

TD-Đệ

Toán-Hà

SH- Mây

7

 

 

 

 

1

Địa - Lương

Tin-Mơ

Văn-Thơm

Anh-Hường

2

Sinh-Hiền

Toán-Nguyệt

Nhạc-Thanh

Văn-Thơm

3

Anh-Hồng

MT.NgHằng

Tin-Mơ

Văn-Thơm

4

Sử-Nguyên

Sinh-Hiền

Anh-Đ.Hằng

Địa - Lương

5

SH-Hiền

SH-Thanh

SH-Thơm

Sử-Nguyên

Nguồn:lucnam.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 73
Năm 2022 : 1.537